Tarihçe...

Öğrencilerimiz ve diğer internet kullanıcıları için hazırlanan bu bölümümüzde matbaacılığın tarihi ve gelişimini, Türkiye’de matbaacılığın ne durumda olduğu, kâğıt, kâğıdın üretimi ve tarihi, Türkiye’de kâğıt ve tarihi hakkında detaylı bilgiler verilmektedir...

Sunulan tüm bilgiler çeşitli internet kaynaklarından derlenmiş ve geliştirilmiştir. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliği bakımından kullanılması ve sorumluluğu tamamen bilgiyi kullanacak kişiye aittir.

 

Matbaacılık, matbaacılığın tarihi ve gelişimi

Bilindiği gibi matbaa Johann Gutenberg tarafından icat edilmiştir. Gutenberg tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştirmiş. Gutenberg’in bu buluşundan sonra matbaacılık yaygın ve hızlı gelişen bir sektör olmuştur.

Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. Bilinen ilk baskı 8. yüzyılda Japonya’da yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoko, Budizm’in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır.

Türkiye'de Matbaacılık, tarihi ve gelişimi

Sultan 2. Beyazıt'ın 1492 yılında topraklarına kabul ettiği engizisyondan kaçan Yahudiler, matbaa tekniğini beraberlerinde getirmişlerdi. Osmanlı'ya gelişlerinden hemen bir yıl sonra, David ve Samuel ibn Nahmias kardeşler 1493 yılında İstanbul'da ilk basımevini (matbaayı) kurdular. Kendilerine Tevrat ve dini kitaplar basma izni verilmişti.

Bu sebepten sadece Tevrat, dua ve din tarihi kitapları basılmıştır. Daha sonra çeşitli kereler matbaa açma girişiminde bulunan Osmanlı'nın İslam tebaasından kişilere hep karşı çıkılmış, Kuran'ın daha önce olduğu gibi mutlaka elle yazılması gereğini belirten bu kişiler zamanın önemli kişileri olan hattatlar tarafından kışkırtılmıştırlar.

Kağıt, Kağıdın tarihi, üretimi ve gelişimi

Kâğıt, hamur haline getirilmiş, çeşitli nebati maddelerden yapılan, üzerine yazı yazılan, ince, kuru yapraktır. İnce bitki liflerinin keçeleşmesi ile meydana gelen bugünkü kâğıdın ilk olarak M.S. 1. yüzyılda Çin'de yapıldığı sanılmaktadır.

İnsanoğlunun hayatının bir parçası olan yazı, daha önceleri, düz konik, taş ve ağaç gövdeleri ile killi topraktan yapılmış yazı levhaları üzerine yazılmaktaydı. Kâğıtları iyi kullanmalıyız çünkü onlar oksijen kaynağı olan ağaçlardan yapılır.


Türkiye'de kağıt, tarihi ve üretimi

Türkiye'de de yeryüzündeki gelişmelere paralel olarak kâğıt sanayi sürekli bir ilerleme göstermiştir. Osmanlılar, kâğıt ihtiyaçlarını doğudan temin ediyorlardı. Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinden, İstanbul’da Bizans'tan kalma bir kâğıt fabrikasının, Kâğıthane semtinde bulunduğu öğrenilmiştir. III. Selim Han zamanında, küçük de olsa bir kâğıt fabrikası yapılmış, fakat daha sonra üretimin çok pahalıya mal olması sebebiyle fabrika kapatılmıştır.